Sizi Arayalım
işnet
EN
İşlerinizdeki Dijital Yardımcınız İşNet

İşNet e-Dönüşüm Hizmetleri Müdürü Ayhan Akgöz 2020 hedefleri hakknıda bilgiler verdi. 

2020 yılı için dijital dönüşüm hangi aşamada nasıl değerlendiriyorsunuz? 

509 nolu VUK Genel Tebliği ile 2018 veya 2019 yılı brüt satış hasılatı, 5 milyon TL üzeri olan firmalar 01.07.2020 itibari ile  e-Arşive-Fatura ve e-Defter kullanımına başlayacaklar. Aynı tebliğ kapsamında, 01.06.2020 yılı itibariyle e-SMM, zorunlu hale gelecek, diğer zorunlu belgeler ise e-İrsaliye, e-SMM, e-Bilet uygulamaları olarak karşımıza çıkacak.

VUK 507 No.lu Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi Tebliği ile ödeme sistemleri ve e-Belge sistemlerinin birleştirilmesi gündeme gelecek. Bu iki tebliğin de gösterdiği gibi, tüm belge süreçlerinin e-Belgeye dönüşümünü gerçekleştirmek amacıyla geliştirilen uygulamalar, 2020 yılında da dijital dönüşümün hızla devam edeceğini gösteriyor. 

KOBİ'lerin global rekabetteki güçlerini artıran çözümleriniz nelerdir? 

Firmaların hayatını kolaylaştıran, onlara kaliteli hizmet sağlayacak e-uygulamalar geliştiriyoruz. 2013 yılından bugüne kadar, NetteFatura, NetteArşiv ve LucaNet KOBİ Ticari Yazılımı ile vermiş olduğumuz hizmetlerin yanısıra yeni hizmet ve ürünlerin geliştirilmesi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. 

2019 yılında, hizmetlerimize, otomatik katılımlı BES entegrasyon sistemini ekledik. "İşlerinizdeki Dijital Yardımıcınız" mottosuyla, e-Çırak SM uygulamasını kullanıma sunduk. KOBİ'lerin ve mali müşavirlerin, e-Dönüşüm hakkında, tek bir platformdan bilgi sahibi olmalarını sağlayan DijitalEkosistem adlı portalı hayata geçirdik. 

Bu çözümler kullanıcılara ne gibi faydalar sağlıyor? 

e-Fatura alan müşterilerimiz, e-Fatura saklama hizmetinden ücretsiz faydalanıyor. Türkiye'nin ilk web tabanlı merkezi muhasebe sistemi LucaNet KOBİ Ticari Yazılımı, NetteFatura ile tam entegre çalışarak, mali müşavirlerin, müşterileri olan işletmeleri ile aynı ofisteymiş gibi çalışmalarını sağlıyor. Luca projesi kapsamında mali müşavir-işletme ilişkisine çözüm sunan LucaNet KOBİ Ticari Yazılımı ile internet teknolojisinin ve merkezi sistemin avantajlarından meslek mensuplarının işletmeleri de faydalanıyor; yatırım kabiliyeti kısıtlı olan işletmeler de ileri teknoloji kullanma imkanına sahip oluyorlar.

e-Çırak SM uygulaması dijitalleşmek isteyen serbest meslek erbabları için oldukça basit bir kullanıcı deneyimi ortaya koyuyor. e-uygu lamalarımızla KOBİ'lere hayatlarını kolaylaştıran ve mevcut maliyetlerinden tasarruf etmelerini sağlayan çözümler sunarken, kullanıcılar ve teknoloji arasında bir bağ kurarak dönüşüm süreçlerini konforlu tamamlamalarını sağlıyoruz. 

2020 hedeflerinizden ve yatırımlarınızdan bahseder misiniz?

İşNet olarak KOBİ'leri 360 derece çevreleyerek hizmet vermek amacıyla 2020'de, "İşlerinizdeki Dijital Yardımcınız" mottosuyla yola çıktığımız e-Çırak Ticari uygulamasını geliştiriyoruz. Ayrıca hem e-Çırak ürün ailesine, hem de nette fatura portal uygulamamıza, farklı özellikler ekleyerek KOBİ'lerin kullanımına sunacağız.

İşNet'in e-Dönüşüm projeksiyonu doğrultusunda, KOBİ'lerin ihtiyaçları çerçevesinde bulut depolamadan, KVKK ürün ailesine kadar geniş yelpazede ürünler sunmaya devam edeceğiz. İşNet'in güçlü ve yüksek teknoloji ile yapılandırılmış altyapısına, dijitalleşmeye yönelik inovatif çalışmaları da katarak, yeni değerlerin ortaya konmasına öncülük etme yönünde çalışmalar yapmak her zaman olduğu gibi her zaman öncelikli hedefimizdir.


HİZMETİX DERGİSİ | ŞUBAT SAYISI | DİJİTAL DÖNÜŞÜM REHBERİ